สุขภาพทั่วไป

โรคโครห์น โรคร้ายใกล้ตัว

โรคโครห์น ในปัจจุบันมีการวิจัยว่าในการเลี้ยงเด็กร่วมกับสุนักนั้นไม่อันตรายและทำให้ช่วยป้องกันโรคได้ดด้วยโดยเฉพาะในโรคโครห์น สำหรับโรคโครห์นเป็นโรคที่เกิดจากภาวะเรื้อรังที่ส่งผลกระทบต่อชาวอเมริกันมากกว่าสามล้านคน

สำหรับโรคโครห์นจะมีอาการและลักษณะเฉพาะจากการอักเสบของทางเดินอาหารและยังนำไปสู่อาการต่างๆ เช่น อาการปวดท้องมีการน้ำหนักลดรู้สึกเหนื่อยล้ารวมถึงการท้องร่วงด้วย

ในการวิจัยทางพันธุศาสตร์เป็นที่รู้จักกันว่ามีบทบาทสำคัญในโรคโครห์นนั้นโดยสมาชิกในครอบครัวของบุคคลที่เป็นโรคดังกล่าว พบว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคนี้เพราะนอกจากความบกพร่องที่เกิดจากทางพันธุกรรมแล้วปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมยังมีอิทธิพลต่อความเสี่ยงต่อโรคโครห์นอีกด้วย

และพบว่าจากการศึกษาในการรับประทานอาหาร การสัมผัสกับสัตว์เลี้ยงและการรักษาความสะอาดในวัยเด็กสามารถมีอิทธิพลต่อความเสี่ยงต่อโรคโครห์นได้ อย่างไรก็ตามในช่วงอายุที่มีการสัมผัสกับสิ่งต่างๆก็เป็นสาเหตุที่ส่งผลต่อความเสี่ยงต่อโรคโครห์นยังไม่ได้รับการระบุลักษณะในการเกิดขึ้นอย่างชัดเจน ในการศึกษาครั้งนี้นักวิจัยได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นว่าเกิดจากสภาพแวดล้อมหรือเกิดจากการสัมผัสสิ่งต่างๆ 

สำหรับอาการของโรคโครห์นั้นจะเกิดขึ้นเป็นการอักเสบที่ไม่รุนแรงหรืออยู่ในการอีกเสบที่ต่ำและการอักเสบนั้นมีความสามารถในการซึมผ่านของลำไส้ที่เพิ่มมากขึ้นและจะมีการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบของไมโครไบโอมในลำไส้และนี่เป็นสิ่งที่ชีวัดในการแนโรคโครห์นในระยะเริ่มต้น  สำหรับสิ่งที่ทำให้เกิดโรคนี้ได้นั้นก็อาจจะมาจากปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงการดูแลสุขอนามัยด้วย

นักวิจัยยังได้วัดระดับของไบโอมาร์คเกอร์โรคโครห์นและมีการติดตามเฝ้าดูอาการด้วยระยะเวลาที่นานถึงห้าปีและโรคโครห์นก็ยังมีผู้ที่คาดว่าจะติดเชื้อและมีการหาคำตอบเพื่อพัฒนาในการรักษาอีกจำนวนมากด้วย

สิ่งที่คาดว่าจะทำให้ลดการเกิดของโรคโครห์นนั้นก็คือ สุนัข ครอบครัวและสิ่งที่เป็นจุลินทรีย์ ได้มีการวิจับว่าเมื่อผู้คนส่วนใหญ่นั้นได้อาศัยอยู่กับสัตว์เลี้ยงอย่างเช่นสุนัขนั้นและเป็นสุนัขในช่วงวัย 2-4ปีนั้นพบว่ามีความเสี่ยงในการเกิดโรคโครห์นที่ลดลง

การอยู่ร่วมกับสุนัขนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้ให้เกิดการซึมผ่านของลำไส้ได้จึงมีการเปิดเผยว่าการอยู่ร่วมกับสุนัขช่วยป้องกันโรคโครห์นได้เพราะสุนักนั้นมีการเชื่อมโยงระหว่างไบโอมาร์คเกอร์และโรคโครห์นนั่นเอง

อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าโรคโครห์นั้นจะไม่ได้เกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่ แต่ในการเป็นโรคนี้แล้วนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างอันตรายและถ้าหากเกิดเป็นแบบร้ายแรงขึ้นมานั้นก็อาจจะทำให้เสียชีวิตได้ดังนั้นในการเรียนรู้และอยู่ร่วมกับสุนัขก็เป็นอีกทางหนึ่งในการช่วยลดการเกิดและป้องกันได้อย่างดี

 

สนับสนุนโดย.    ตรวจ HIV ไม่เจอ