สุขภาพ

เอดส์คือโรคติดต่อ

โรคเอดส์เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากการที่ร่างกายขาดภูมิคุ้มกันบกพร่อง  ที่ทั่วโลกพูดถึง  เป็นโรคที่ยังเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ  เพราะเป็นอีกโรคที่ยังมีประชากรของแต่ละประเทศยังมีผู้ติดเชื้ออยู่  และเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ประชากรเสียชีวิตด้วยโรคนี้เป็นจำนวนมากอยู่  เป็นปัญหาในการพัฒนาประเทศอีกปัญหาหนึ่ง

จากการที่เคยได้เรียนเรื่องโรคติดต่อ  ในโรงเรียน  โรคเอดส์เป็นอีกโรคหนึ่งที่คนหลายๆประเทศ  รวมทั้งประเทศไทยเราด้วยที่มีผู้ป่วยติดเป็นจำนวนมาก  กลายเป็นปัญหาที่ทางรัฐบาลแต่ละประเทศให้ความสำคัญ  จนองค์การอนามัยโลก(WHO)  ได้กำหนดให้มี  “วันต้านเอดส์โลก”ขึ้น  ในวันที่ 1  ธันวาคมของทุกปี  และได้กำหนดให้เป็นอีกโรคติดต่อที่ต้องเรียนในโรงเรียน

คุณครูได้สอน  ได้ให้ความรู้กับนักเรียน  โดยบอกว่าโรคเอดส์(AIDS)  คือโรคที่เกิดจากภูมิคุ้มกันร่างกายบกพร่อง  เกิดจากร่างกายได้รับเชื้อไวรัส  หรือ เชื้อ HIV  เข้าไปทำลายเม็ดเลือด ยิ่งถ้าผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนของโรควัณโรค  เชื้อรา  ติดเชื้อในกระแสเลือด  รวมไปถึงมีเชื้อปวดบอม  จะทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็ว  คุณครูยังอธิบายเพิ่มเติมว่า  โรคเอดส์  ผู้ที่ติดเชื้อจะมีอาการอยู่  3  ระยะ 

คือ  ระยะที่ 1 ผู้ป่วยจะจัดอยู่ในกลุ่มพาหะไม่แสดงอาการอะไร  ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่มีอาการผิดปกติไดๆ  จนกว่าจะตรวจเชื้อจึงจะรู้ว่าติด 

อาการระยะที่  2  คือ  ผู้ป่วยจะจัดอยู่ในกลุ่มเริ่มมีอาการ  คือ  มีไข้ขึ้นสูงเป็นเวลานาน  น้ำหนักตัวเริ่มลดลงโดยไม่ทราบสาเหตุภายในระยะเวลาประมาณ  2  เดือน  ต่อมน้ำเหลืองเริ่มบวม  มีอาการท้องร่วงร่วมด้วย  เบื่ออาหาร  ร่างกายอ่อนเพลีย  ในระยะนี้เรียกระยะเป็นโรคเอดส์

ระยะที่  3  คือ  ระยะที่เราเรียกว่าโรคเอดส์  ผู้ป่วยได้รับเชื้อจากระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ยังไม่ได้เรียกว่าเอดส์  แต่ระยะที่ 3 เป็นเอดส์เต็มขั้นซึ่งระยะนี้หากผู้ป่วยมีภาวะแหรกซ้อนของเชื้อโรคอื่นโอกาสที่ผู้ป่วยจะเสียชีวิตสูงกว่าระยะอื่น  เช่น ภาวะแทรกของโรคปอดบวม  วัณโรค  ติดเชื้อในระบบทางสมอง  มะเร็งต่างๆโดยเฉพาะมะเร็งต่อมน้ำเหลือง  อย่างใดอย่างหนึ่งทำให้ผู้ป่วยโรคเอดส์ถูกกระตุ้นในเชื้อทำลายระบบในร่างกายอย่างรวดเร็วและเสียชีวิตในเวลาอันรวดเร็ว

แม้นว่าโรคเอดส์จะเป็นโรคติดต่อที่ยังไม่มียารักษา  แต่มีวิธีป้องกันและมียาที่สามารถยับยังไม่ให้เชื้อแพร่กระจายจนถึงชีวิตได้  เพียงแค่ผู้ป่วยปฏิบัติตามคำแนะนำของหมอ  ทานยาสม่ำเสมอ  หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่ติดเชื้อ  หลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติดร่วมกันโดยเฉพาะใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน  รวมทั้งหลีกเลี่ยงการใช้ของมีคมร่วมกับผู้อื่น  เช่น ใบมีดโกน  เข็มสักลาย  เข็มเจาะหู  แปรงสีฟัน  เพียงเท่านี้ก็ทำให้เราห่างไกลโรคเอดส์ได้

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย  หวยฮานอยแบ่งปันฟรี