สุขภาพ

การรักษาโรคเอดส์

เราที่มีความสำคัญต่อการใช้ชีวิต ฉะนั้นจึงต้องมีการใช้ยาในการรักษาหรือการต้านเชื้อไวรัสนั่นเอง เพราะแต่ละครั้งในการรักษาเชื้อเอชไอวีนั้น เราจะต้องดูว่าเป็นเชื้อประเภทไหน เพราะว่ามีเชื้ออย่างหลากหลาย ฉะนั้นยาในการรักษาจะต้องมีความตอบสนองต่อการฆ่าเชื้อเอชไอวีในร่างกาของเราด้วยเช่นกัน

วิธีการรักษา

ส่วนใหญ่ในการรักษาโรคเอดส์นี้ จะเป็นการรับประทานยา เพื่อการต้านไวรัส ถ้าหากร่างกายของผู้ป่วยมีความแข็งแรงมากพอหรือมีการตอบสนองต่อตัวยารักษาที่ดี ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีในการักษาอย่างมากๆเช่นกัน เพราะว่าในการรักษาที่ดีและมีความตอบสนองที่สุดคือการที่รู้ว่าเรานั้น มีการติดเชื้อและได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว ก็อาจจะทำให้สภาพร่างกายของเรา ยังไม่ถูกเชื้อเอชไอวีทำลายไปมากสักเท่าไหร่ จะมีการตอบสนองต่อการรักษาอย่างมากและมีประสิทธิภาพอย่างมาก ในการรักษาหรือการรับประทานยาต้านไวรัสนี้

นอกจากนั้นเราต้องรู้จักการพักผ่อนให้เพียงพอ ทำให้สภาพร่างกายและจิตใจของเรามีความแข็งแรงอยู่เสมอ เพื่อที่จะมีไฟมีกำลังใจในการต่อสู้กับโรคนี้ได้ บางคนอาจจะมองว่าเป็นโรคที่น่ากลัวมากๆ แต่ถ้าเรารู้จักการดูแลตัวเอง รู้จักการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ การตรวจเลือดเมื่อรู้ว่าเรานั้นมีความเสี่ยง เพื่อที่เราจะสามารถรับการักษาได้ทัน เพื่อที่จะไม่ให้ตัวเชื้อเอชไอวีนี้ แพร่กระจายไปทั่วร่างกาย จนระบบการทำงานของร่างกายของเรามีปัญหาได้ ฉะนั้นการรักษาขอผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ยาที่มีความเหมาะสมกับเชื้อไวรัสที่เราได้รบ

เพื่อที่จะตอบสนองในการใช้ยาต้านไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างมาก ฉะนั้นเราไม่ต้องอายในการที่รู้จักการใช้ถุงยางอนามัย เพราะเป็นสิ่งที่ป้องกันโรคให้เราได้ ฉะนั้นหลายๆคนที่มีความอายได้เรื่องนี้ ควรที่จะต้องคิดให้มากว่าจะยอมหรือจะยอมเสี่ยงต่อการติดโรคทาเพศ ถ้าเราไม่อย่างเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการรับเชื้อ วิธีการป้องกันที่ดีที่สุดคือการสวมถุงยางอนามัย แต่ไม่ใช้เราจะต้องรักษาโดยการรับประทานยาในการต้านเชื้อเอชไอวีแทนก็ได้ ฉะนั้นในการทำอะไรควรมีความคิดที่ดี

 

 

สนับสนุนโดย  ชุดตรวจ hiv